หลังจากรีบาวน์ ... อะไรต่อไป?

ถาม: ความสัมพันธ์แบบรีบาวด์ (ที่คนรักของคุณทิ้งคุณแล้วไปคบกับคนอื่นทันที) จะคงอยู่ได้นานแค่ไหน? นอกจากนี้คนสองคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่รักกันนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เจอ / อยู่กับคนอื่น? ขอบคุณสำหรับคำถามที่น่าสนใจสองข้อนี้! ฉันจะตอบคำถามพวกเขาทีละคน 1. ความสัมพันธ์แบบรีบาวด์จะคงอยู่นานแค่ไหน? นั่นขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการคือคุณภาพของความสัมพันธ์ที่ดีดกลับและความแข็งแกร่งของสิ่งที่แนบมาของผู้รีบาวน์กับแฟนเก่า ...